Adatvédelem

Az ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek elérése érdekében az ügyvéd és munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni. Az ügyvédi titoktartási kötelezettséggel kapcsolatos legfontosabb szabályokról az alábbiakban tájékoztatom ügyfeleimet:

 

  • az ügyvédet titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről ügyvédi hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást
  • az ügyvédi titoktartási kötelezettség független az ügyvédi megbízási jogviszony fennállásától, és az ügyvédi működés megszűnése után is fennmarad
  • az ügyvédi titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvéd által készített és az ügyvéd birtokában levő minden iratra
  • az ügyvédnél folytatott hatósági vizsgálat során az ügyvéd nem tárhatja fel a megbízójára vonatkozó iratokat és adatokat
  • az ügyfél az ügyvédi titoktartási kötelezettség alól az ügyvédnek felmentést adhat
  • az ügyvéd olyan tényről és adatról, amelyről, mint védő ügyvéd szerzett tudomást felmentés esetén sem hallgatható ki tanúként. 
Foglalás