Munkadíjak

Az ügyvédi munkadíj az ügy jellegétől, időigényességétől, bonyolultságától függ, és szabad megállapodás tárgya. Az ügyvédi munkadíjakon felül felmerülő egyéb illeték vagy igazgatás-szolgáltatási díjak fix összegűek, és mértékük az adott ügy jellegétől függ. Az ügyvédi munkadíj az alábbi elszámolás alapján alakulhat:

  • tartós, állandó ügyvédi megbízási szerződés esetén havi átalánydíjas elszámolás,
  • peres képviselet esetén fix összegű, illetve százalékos, az ügyértékhez igazodó,
  • egyedi ügyekben százalékos, az ügyértékhez igazodó elszámolás (pl. ingatlan adásvételi szerződések, ingatlannal kapcsolatos egyéb megállapodások, illetve peren kívüli jogi képviselet esetén, stb.),
  • időalapú elszámolás (pl. jogi tanácsadás, illetve tartós megbízásban rögzített időn túli munkavégzés esetén).
Foglalás